Snížení energetické náročnosti objektu firmy ELZAT spol. s r. o.

Společnost ELZAT spol. s r.o. je realizátorem projektu SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU FIRMY ELZAT SPOL. S R.O. REG.Č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025682

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy firmy ELZAT spol. s r.o.