Návrh energeticky úsporných tlumivek – NEUTLUM

Společnost ELZAT spol. s r.o. je realizátorem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024444s názvem Návrh energeticky úsporných tlumivek – NEUTlum v rámci výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII.

Cílem řešeného projektu je vyvinout v rámci účinné spolupráce zcela novou koncepci průmyslových/trakčních tlumivek s lepšími technickými parametry. Zaměření projektu spadá do oblasti elektrotechniky.Výstupem projektu bude prototyp.