Transformátory

Obecné značení transformátorů

Označení typů transformátorů se obvykle liší podle jednotlivých výrobců.

Základní označení transformátorů používané v Elzat spol. s r.o.

JT – jednofázový transformátor

3T – 3-fázový transformátor

TL – tlumivka (jednofázová)

3TL – 3-fázová tlumivka

R – označuje typ toroidní transformátor

JTR – jednofázový toroidní transformátor

 

Označení s technickými  parametry

Do názvu typu transformátoru se promítají i jeho technické parametry. Výkon (VA), primární a sekundární napětí (V) a je-li požadováno jiné než IP00 i velikost krytí transformátoru.

Označení jednofázového transformátoru o výkonu 300 VA s primárním napětím 230 V a sekundárním 24 V pak vypadá takto: JT 300, 230/24

V případě, že je požadován jednofázový transformátor výše uvedených technických parametrů zalitý epoxidovou či polyuretanovou hmotou, tj. krytí IP64, vypadalo by označení transformátoru následovně: JT 300, 230/24, IP64.

 Jednofázový transformátor s odbočkami na jednom sekundárním vinutí je možné označit následovně: JT 300, 230/24-12-9

Jde-li o jednofázový transformátor s několika sekundárními vinutími, pak  bude označení následující: JT 300, 230/24,12,9

U tlumivek používáme obdobné označení. Např. 3-fázová tlumivka s indukčností 0,15 mH pro proud 232 A nese označení 3TL 0,15/232

Použití transformátorů

Obecné použití transformátoru je velmi široké, obecně lze použít transformátor kdekoliv, kde potřebujeme různé hodnoty napětí než je v rozvodné síti (230 V / 400 V).

  • Napájecí

Napájecí transformátory slouží k napájení řídících elektrických obvodů. Zejména u elektrických obvodů s více než pěti elektromagnetickými ovládacími cívkami se doporučuje používat napájecí transformátory. Z napájení napájecími transformátory vyplývá řada výhod - např. snadné přizpůsobení různým síťovým napětím. Zkratové proudy v napájecí síti zůstávají v řádové velkosti snesitelné pro použité provozní prostředky. Při napěťové zkoušce nebyly provozní prostředky ležící v řídícím elektrickém obvodu namáhány zkušebním napětím. Napětí lišící se od napájecího napětí (např. 24 V) lze vyrábět přes odbočky napájecího transformátoru. Špičky napětí, ke kterým v distribuční síti dochází, nepůsobí na provozní prostředky v napájecím elektrickém obvodu. Napájecí elektrické obvody mohou být nezávisle na druhu sítě provozovány zeměné nebo nezeměné atd. Napájecí transformátory se vyrábí s odděleným primárním a sekundárním vinutím. Pro přizpůsobení napětí jsou naše napájecí transformátory primárně vybaveny odbočkami při + 5% a - 5%. Zapojení napájecích transformátorů v příslušném zařízení musí být provedeno za hlavním vypínačem, přednostně mezi dvěma vnějšími vodiči a musí obsahovat vhodná zkratuvzdorná opatření. Na výstupu napájecích transformátorů přichází v úvahu napětí do max. 250 V, přednostně 230 V. Pro stanovení velikosti je rozhodující, kromě jmenovitého výkonu, krátkodobý výkon. Udané hodnoty krátkodobého výkonu jsou hodnoty výstupního výkonu při cos. Phi 0,5, při nichž může výstupní napětí poklesnout o 5% oproti jmenovité hodnotě.

  • Oddělovací

Oddělovací transformátor lze použít všude tam kde je třeba galvanické oddělení. To znamená oddělení síťového napětí od připojeného zařízení a tím zvýšit bezpečnost tohoto zařízení.

  • Bezpečnostní oddělovací transformátory

Bezpečnostní oddělovací transformátory jsou transformátory s galvanickým oddělením primární a sekundární strany a zároveň jejich výstupní napětí je maximálně 50 V AC (efektivní hodnota) a nebo 120 V DC bez zvlnění mezi vodiči. Tento typ transformátoru byl certifikován společností EZÚ.

Kontakt
ELZAT spol. s r. o.
GPS: 49°35'43.735"N, 13°52'26.217"E
 
ELZAT spol. s r. o.
Bezděkovská 760
262 42 Rožmitál p.Třemšínem
Česká republika

(T): +420 318 665161
(F): +420 318 665661
(E): elzat@elzat.cz
Najděte nás na mapě